Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

На фото: учні, що навчаються за професією "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" - під час уроку виробничого навчання в майстерні училища. Урок проводить майстер виробничого навчання Дяченко Павло Васильович:

Загальні відомості про професію "Тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування"

Професія тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва; слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування тривалий час була найбільш розповсюджена у сільському господарстві і пов’язана з землеробськими професіями. Згодом вона почала застосовуватися в інших виробничих галузях, що сприяло розширенню зв’язків з багатьма професіями. Трактори використовуються не тільки у полі, але й на будівельних майданчиках, заводах, фабриках.

Праця тракториста-машиніста пов’язана з керуванням транспортним засобом. Тракторист повинен знати дуже багато: будову трактора, його вузлів та систем, технологію виконання механізованих робіт, особливості використання причіпної та навісної техніки, технологію та методи вирощування сільськогосподарських культур, правила техніки безпеки та прийоми безпечної роботи з різними механізмами, норми виробничої санітарії.
Професія тракториста-машиніста має певні вимоги.
Важливо мати точний лінійний, кутовий і об’ємний окомір та високий рівень слухової чутливості. Тракторист-машиніст повинен вміти добре розподіляти увагу між оточуючою ситуацією, показниками приладів та положенням механізмів керування. Він повинен вміти концентрувати та переключати увагу, щоб одночасно слідкувати за роботою трактора і роботою двигуна. Технічне мислення, наочно-образна пам’ять і просторове уявлення допомагають трактористу-машиністу швидко орієнтуватися в різних виробничих умовах.
Професію
"Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" можна отримати в нашому професійно-технічному аграрному училищі. Після закінчення училища випускникам видається документ державного зразка.
Розмір заробітку тракториста складає від однієї - двох тисяч гривен та більше і залежить від його кваліфікації, а також визначається формою власності та спеціалізацією господарства, де він працює.
Професія тракториста-машиніста є гарантією працевлаштування,
адже потреба в робітниках за цією професією постійна. Крім того, кожна молода людина, яка звернулася до державної служби зайнятості не пізніше 6 місяців (без врахування періоду проходження строкової військової або альтернативної служби) після закінчення професійно-технічного учбового закладу за професією тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, забезпечується першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.    Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
2.    Кваліфікація: А1
3.    Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних  агрегатів  для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських і інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); роботу турбокомпресора, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; основи роботи з самохідним оприскувачем, включаючи норми внесення хімічних речовин; норми розрахунку тиску сільськогосподарських та інших машин на грует та підбрати відповідні шини; норми виробітку і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт, шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища; техніку внесення хімічних препаратів, роботи з колоїдними розчинами; промивки; основи роботи з електронними засобами (GPS навігатори) .
Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до  73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються  з  тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки  та агротехнології. Комплектувати машинно-тракторні агрегати. Виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.
Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначати несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.
Читати нескладні машинобудівні креслення, схеми, користуватися інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовувати паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтувати, складати і регулювати вузли та  агрегати середньої  складності тракторів і сільськогосподарських машин із  заміною окремих частин і деталей, у тому числі турбокомпресорів, нових типів коробок передач (гідрооб’ємних, з гідромуфтою); сучасних гідророзподільних систем; самохідних оприскувачів. Готувати трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до  зберігання. Промивати ємності з хімікатами та колоїдними розчинами, готувати ємності до відповідних хімічних препаратів, колоїдних розчінів.
Дотримуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
4.    Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
5.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6.    Сфера професійного використання випускника
Загальні професії сільськогосподарського виробництва.
7.    Специфічні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років.
Стать: чоловіча, жіноча.
Медичні обмеження.
Примітка: Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.


 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


1.    Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
2.    Кваліфікація: А2
3.    Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до  вимог агротехніки й агротехнології; експлуатаційні регулювання тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; будову,  принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; технологічні регулювання сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї потужності.
Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначати несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усувати їх. Самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.
4.    Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:
-    за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
-    за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

6.    Сфера професійного використання випускника
Загальні професії сільськогосподарського виробництва.

7.    Специфічні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років.
Стать: чоловіча,
Медичні обмеження.

Примітка. Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.


 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


1.    Професія 8331 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
2.    Кваліфікація: керування машинами категорії В1
3.    Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних  комбайнах згідно з  сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
Повинен уміти: самостійно виконувати сільськогосподарські  (збиральні) роботи  на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримуватися правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержуватися правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

4.    Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б)додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1:
-    за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
-    за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва» категорії А1 не менше 1 року.

6.    Сфера професійного використання випускника
Загальні професії сільськогосподарського виробництва

7.    Специфічні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 17 років.
Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження.

Примітка: Учням, які закінчили навчання в технікумі, коледжі, професійно-технічному начальному закладі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі ІІІ ступеня, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановлено зразка.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу


     1. Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233.2.
     2. Кваліфікація  -  3 розряд.
     3. Кваліфікаційні вимоги.

Повинен знати:
-    будову сільськогосподарських машин, устаткування,обладнання комбайнів і тракторів, які обслуговуються;
-    призначення та взаємодію їх основних вузлів і деталей;
-    технологічну послідовність розбирання, ремонту, складання машин та устаткування;
-    методи виявлення та способи усунення дефектів у роботі машин і окремих агрегатів, технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів та механізмів після ремонту;
-    основні властивості матеріалів, які обробляє;
-    будова універсальних, складних пристосувань і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
-    допуски і посадки;
-    квалітети (класи точності) і параметри шорсткості;
-    електротехнічні матеріали і правила зрощування, зпаювання та ізоляції проводів.

Повинен вміти:
-    ремонтувати, складати і регулювати вузли і агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів, тракторів із заміною окремих частин і деталей;
-    складати прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни, трактори на колісному ходу та здавати їх відповідно до технічних умов;
-    ремонтувати; проводити технічне обслуговування та регулювання простих машин і обладнання тваринницьких ферм і комплексів;
-    розбирати агрегати електрообладнання і прилади;
-    виконувати слюсарне оброблення і пригонку деталей за 11 – 12 квалітетами  (4-5 класами точності);
-    з’єднувати та паяти проводи, виготовляти і заміняти пошкоджені ділянки.

   4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен знати і застосовувати на практиці:
- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
-    додержуватися норм технологічного процесу;
-    не допускати браку в роботі;
-    знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
-    використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
-    знати інформаційні технології.

      5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду:
−    за умови продовження первинної професійно-технічної освіти в ПТНЗ першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
−    за умови підвищення кваліфікації стаж роботи не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника: надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченню навчання  - не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча
7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу

     1. Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233.2.
     2. Кваліфікація  -  3 розряд.
     3. Кваліфікаційні вимоги.

Повинен знати:
-    будову сільськогосподарських машин, устаткування,обладнання комбайнів і тракторів, які обслуговуються;
-    призначення та взаємодію їх основних вузлів і деталей;
-    технологічну послідовність розбирання, ремонту, складання машин та устаткування;
-    методи виявлення та способи усунення дефектів у роботі машин і окремих агрегатів, технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів та механізмів після ремонту;
-    основні властивості матеріалів, які обробляє;
-    будова універсальних, складних пристосувань і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
-    допуски і посадки;
-    квалітети (класи точності) і параметри шорсткості;
-    електротехнічні матеріали і правила зрощування, зпаювання та ізоляції проводів.

Повинен вміти:
-    ремонтувати, складати і регулювати вузли і агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів, тракторів із заміною окремих частин і деталей;
-    складати прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни, трактори на колісному ходу та здавати їх відповідно до технічних умов;
-    ремонтувати; проводити технічне обслуговування та регулювання простих машин і обладнання тваринницьких ферм і комплексів;
-    розбирати агрегати електрообладнання і прилади;
-    виконувати слюсарне оброблення і пригонку деталей за 11 – 12 квалітетами  (4-5 класами точності);
-    з’єднувати та паяти проводи, виготовляти і заміняти пошкоджені ділянки.

   4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен знати і застосовувати на практиці:
- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
-    додержуватися норм технологічного процесу;
-    не допускати браку в роботі;
-    знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
-    використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
-    знати інформаційні технології.

      5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду:
−    за умови продовження первинної професійно-технічної освіти в ПТНЗ першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
−    за умови підвищення кваліфікації стаж роботи не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника: надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченню навчання  - не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча
7.3. Медичні обмеження.

Друк