Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник

На фото: учні Савранського професійно-технічного аграрного училища, що навчаються за професією маляр будівельний; штукатур, на уроці виробничого навчання.

Загальні відомості про професію "Маляр; штукатур"

Професія маляр будівельний; штукатур комбінована, складається з двох професій.
Маляр
- це фахівець будівельного профілю, від уміння, професійних навичок та естетич­ного смаку якого, залежить остаточний виг­ляд приміщення чи будинку. Це одне з най­давніших ремесел, пов'язаних з прикрашан­ням житла. Хто, як не маляр, виконує роботи з фарбування, обклеювання, художньої об­робки, ремонту поверхонь? Роль маляра в бу­дівництві дуже велика.
Маляр повинен знати технологію оздоблю­вальних робіт, хімічний склад розчинів та бар­вників, правила кольоростворення і прийоми змішування пігментів з урахуванням їх вза­ємодії; мати гарний художній смак, вміти не тільки готувати розчини, обробляти поверхні, використовувати в своїй роботі механізми, але й глибоко і тонко відчувати, розуміти, відтво­рювати прекрасне.
Робота пов'язана з приготуванням та вико­ристанням хімічних речовин.

Професія вимагає від робітника:
стійкості та концентрації уваги;
окоміру;
наочно-образного мислення.

Вона не рекомендується людям, які мають захворювання опорно-рухового апарату, вес­тибулярного апарату, ревматизм, гіпертонію, гіпотонію, захворювання очей, дальтонізм.
Професію маляра можна набути у професій­но-технічних навчальних закладах, безпосе­редньо на виробництві. А для успішного осво­єння професії треба мати міцні загальноосвіт­ні знання з хімії, фізики, малювання, крес­лення.
Маляр закінчить свою роботу — це означає, що міцна та гарна будівля, де працювали буді­вельники різних спеціальностей, повністю го­това до здачі в експлуатацію та довгого служіння людям.
Ті, хто має високий професійний рівень, мо­жуть зайнятись індивідуальною трудовою ді­яльністю, розпочати власну справу.

Штукатур
Штукатур
— це перший фахівець, від якості роботи якого залежить естетичний ви­гляд будинку. Свою назву професія отримала від основного матеріалу, з яким доводиться працювати.
Штукатурка — це оздоблювальний шар, що наноситься на поверхню різних конструктивних елементів будівлі для вирівнювання та покращення їх санітарних та тепло­технічних характеристик, надання їм певної форми та фактури.

Штукатур виконує такі основні функції:
виготовлення розчину з сухих готових розчинних матеріалів і сумішей;
накладання розчину на поверхню, що підлягає оштукатуренню;
вирівнювання та загладжування поверхонь;
опорядження колон, балок, фасадів тощо.

Кваліфікований штукатур повинен знати:
види та властивості основних матеріалів;
види та властивості готових сухих розчин­них сумішей;
способи приготування розчинів;
правила користуваня та будову механізмів, обладнання, яке використовується під час виконання штукатурних робіт.

Професія висуває високі вимоги до здоров'я спеціаліста. Він повинен бути не схильним до застуд, мати гострий зір, надійний вестибулярний та опорно-руховий апарат, не боятися висоти, не страждати на хвороби, пов'язані з втратою свідомості, захворюван­ням шкіри, особливо кистей рук.
Для оволодіння професією необхідні знання з фізики, вміння читати будівельні креслення, добра фізична підготовка.
Щоб досягти високої якості штукатурних робіт, особливо при оздобленні кутів або складних профілів поверхні, представнику цієї професії потрібно докласти чимало вольових зусиль. Йому мають бути притаманні витриманість, наполегливість та терпіння.
Професію штукатура можна набути у про­фесійно-технічних навчальних закладах. Ті, хто має високий професійний рівень, можуть зайнятись індивідуальною трудовою діяль­ністю, розпочати власну справу.
Лицювальник-плиточник.
Загальна характеристика професії:
Облицьовує плиткою стіни будинків, опори мостів і т.п., а також внутрішні приміщення. Сортує керамічну плитку за розміром, кольором, сортом. Укладає керамічну плитку. Для цього готує розчини, очищує поверхні, ріже плитку за розмірами. Може укладати килимову кераміку за заданомим малюнком. Ремонтує облицьовані поверхні.

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця:
Лицювальник-плиточник повинен мати гарний лінійний окомір, точну зорово-рухову координацію (на рівні рухів рук), необхідні також гарне почуття рівноваги і відсутність страху висоти.

Професію можна одержати в нашому училищі.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)


1. Професія 7132.1 – “Лицювальник-плиточник”

2. Кваліфікація – 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги
ПОВИНЕН ЗНАТИ: види основних матеріалів, що застосовуються для облицьовування плиткою; правила приготування розчину вручну.
ПОВИНЕН УМІТИ: виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б)    додержуватись норм технологічного процесу;
в)    де допускати браку в роботі;
г)    знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д)    використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є)    знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника:
Виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнанні, реставрації та ремонту будівель і споруд.
7. Специфічні вимоги:
7.1 Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років
7.2 Стать: жіноча, чоловіча
7.3 Медичні обмеження.

Друк