Професія "Плодоовочівник; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних"

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

1. Професія – 6111 Плодоовочівник
2. Кваліфікація – плодоовочівник 1-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
основи агротехніки і технології вирощування овочевих та плодово-ягідних культур, вирощуваних у даній зоні (підготовка ґрунту, висівання, садіння, догляд за посівами, насадженнями, збирання врожаю);
терміни і техніку виконання робіт з вирощування плодово-ягідних культур та овочів у відкритому і закритому ґрунті;
техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; основні районовані сорти, їх господарську характеристику (урожайність, терміни дозрівання, стійкість проти хвороб тощо); види добрив, способи і терміни їх внесення в ґрунт;
види хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, вирощуваних у даній зоні, способи боротьби з ними; види отрутохімікатів і правила їх зберігання та використання;
чинні стандарти на овочеву і плодово-ягідну продукцію;
правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її переробки;
основи економічної ефективності вирощування культур;
правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен уміти:
виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до висівання і садіння сільськогосподарських культур (овочевих, плодових, ягідних, розсади);                                                                     підготовлювати і вносити у ґрунт органічні та мінеральні добрива;
виконувати роботи з вапнування ґрунту: підготовлювати і висівати або садити овочі, саджанці, сіянці плодово-ягідних культур;
виконувати всі роботи з догляду за овочевими чи плодово-ягідними культурами, боротьби із шкідниками та хворобами, підготовки отрутохімікатів для оброблення посівів і насаджень, збирання врожаю, із переробки овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з чинними стандартами;
додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися  норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі  на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після  закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «плодоовочівник 1-го розряду»;  без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Вирощування овочів, плодів і ягід.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

1. Професія – 6111 Плодоовочівник
2. Кваліфікація – плодоовочівник 2-го розряду                          
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
агротехніку та технологію виконання ручних робіт, робіт з обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до висівання, садіння, догляду за посівами, насадженнями;
техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; насінництво, закладання посівного та садивного матеріалу;
стратифікацію, дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та мікроелементами;
правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її переробки та зберігання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен уміти:
виконувати ручні та механізовані роботи з вирощування овочів, плодів, ягід, сіянців, живців та саджанців;
доглядати за посівами овочів та насадженнями плодових дерев і ягідників;
ефективно  використовувати сільськогосподарську техніку та знаряддя під час обробітку ґрунту, посівних робіт та догляду за посівами і насадженнями, захисту рослин, збирання, укладання, пакування та транспортування врожаю;
виконувати роботи із зберігання та переробки овочів, плодів та ягід; додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися  норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1 При продовженні  професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні  кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією «плодоовочівник 1-го розряду»; стаж роботи за професією не менше 0,5 років.
5.3. Після закінчення  навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»  за професією «плодоовочівник 2-го розряду»; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
вирощування овочів, плодів і ягід.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
2. Кваліфікація – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.
Повинен уміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:  
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

7. Специфічні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.


 

Останні новини

Top
Шаблон скачали с сайта JooMix.org