• 04 трав. 2019

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

1. Професія – 6111 Плодоовочівник
2. Кваліфікація – плодоовочівник 1-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
основи агротехніки і технології вирощування овочевих та плодово-ягідних культур, вирощуваних у даній зоні (підготовка ґрунту, висівання, садіння, догляд за посівами, насадженнями, збирання врожаю);
терміни і техніку виконання робіт з вирощування плодово-ягідних культур та овочів у відкритому і закритому ґрунті;
техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; основні районовані сорти, їх господарську характеристику (урожайність, терміни дозрівання, стійкість проти хвороб тощо); види добрив, способи і терміни їх внесення в ґрунт;
види хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, вирощуваних у даній зоні, способи боротьби з ними; види отрутохімікатів і правила їх зберігання та використання;
чинні стандарти на овочеву і плодово-ягідну продукцію;
правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її переробки;
основи економічної ефективності вирощування культур;
правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен уміти:
виконувати основні роботи з підготовки ґрунту до висівання і садіння сільськогосподарських культур (овочевих, плодових, ягідних, розсади);                                                                     підготовлювати і вносити у ґрунт органічні та мінеральні добрива;
виконувати роботи з вапнування ґрунту: підготовлювати і висівати або садити овочі, саджанці, сіянці плодово-ягідних культур;
виконувати всі роботи з догляду за овочевими чи плодово-ягідними культурами, боротьби із шкідниками та хворобами, підготовки отрутохімікатів для оброблення посівів і насаджень, збирання врожаю, із переробки овочів, плодів і ягід та зберігання продукції згідно з чинними стандартами;
додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися  норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі  на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після  закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «плодоовочівник 1-го розряду»;  без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Вирощування овочів, плодів і ягід.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

1. Професія – 6111 Плодоовочівник
2. Кваліфікація – плодоовочівник 2-го розряду                          
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
агротехніку та технологію виконання ручних робіт, робіт з обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до висівання, садіння, догляду за посівами, насадженнями;
техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон; насінництво, закладання посівного та садивного матеріалу;
стратифікацію, дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та мікроелементами;
правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її переробки та зберігання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Повинен уміти:
виконувати ручні та механізовані роботи з вирощування овочів, плодів, ягід, сіянців, живців та саджанців;
доглядати за посівами овочів та насадженнями плодових дерев і ягідників;
ефективно  використовувати сільськогосподарську техніку та знаряддя під час обробітку ґрунту, посівних робіт та догляду за посівами і насадженнями, захисту рослин, збирання, укладання, пакування та транспортування врожаю;
виконувати роботи із зберігання та переробки овочів, плодів та ягід; додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися  норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1 При продовженні  професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні  кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією «плодоовочівник 1-го розряду»; стаж роботи за професією не менше 0,5 років.
5.3. Після закінчення  навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»  за професією «плодоовочівник 2-го розряду»; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
вирощування овочів, плодів і ягід.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
2. Кваліфікація – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.
Повинен уміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:  
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

7. Специфічні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.


 

  • 04 трав. 2019

Професійна кваліфікація: агент з організації туризму

1. Кваліфікаційна характеристика Агент з організації туризму

Завдання та обов'язки. Виконує роботи, пов’язанi з реалiзацiєю комплексу туристичних послуг; є представником суб’єкта туристичної дiяльностi i виступає вiд його iменi; дiє вiдповiдно до законодавства України про туризм та iнших нормативних актів органів виконавчої влади в цiй галузi; працює пiд керiвництвом професiонала з туристичної дiяльностi.
Вивчає вiтчизняний та зарубiжний ринок туристичних послуг, характеристики об’єктiв туристичної iндустрiї; робить аналiз змiсту, вартостi, особливостей послуг готелiв, музеїв, транспортних пiдприємств. Бере участь у розробцi внутрiшнiх та мiжнародних маршрутiв; самостiйно здiйснює пiдготовку даних для складання кошторисiв турiв або екскурсiй; виконує рекламну дiяльнiсть з метою залучення громадян до оздоровлення, рацiонального використання вiльного часу, проведення змiстовного дозвiлля, ознайомлення з iсторико-культурною спадщиною, природним середовищем; надає повну iнформацiю про обсяг, умови та якiсть туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної дiяльностi.
Самостiйно веде облiк заявок i договорiв на проведення турiв або екскурсiй i складає вiдповiдну звiтнiсть; бере участь в оформленнi угод iз споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерiв, путiвок, маршрутних книжок, iнших документiв, що визначають статус туристiв i є основою для здiйснення туру або екскурсiї; забезпечує своєчасне придбання проїзних документiв для груп туристiв, виконує iншi обов’язки, покладенi на нього суб’єктом туристичної дiяльностi.
Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативнi акти органiв виконавчої влади в цiй галузi, мiжнароднi договори i угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна; види туризму та правила розробки туристичних маршрутiв; основи органiзацiї готельного господарства та туркомплексiв, основнi положення економiки туризму; правила складання кошторисiв турiв та екскурсiй; способи вивчення попиту на туристичнi послуги та правила органiзацiї рекламних заходiв; порядок органiзацiї й умов проведення турiв та екскурсiй, обслуговування туристiв; особливостi туристичних маршрутiв та тематику екскурсiй; вартiсть турiв та iнших послуг; що надаються суб’єктом туристичної дiяльностi; порядок оформлення документiв на туристичне обслуговування.
Квалiфiкацiйнi вимоги: неповна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (молодший спецiалiст) або професiйно-технiчна освiта. Без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт
1. Організовувати робоче місце.  
2. Здійснювати робочі операції з оргтехнікою туристичного офісу.
3. Виконувати роботу в команді, під керівництвом директора.
4. Вести  ділову документацію туристичного підприємства, зберігати і вилучати інформацію.
5. Опрацьовувати текстові та графічні документи.
6. Створювати клієнтську базу.
7. Розробляти бланк анкети на визначення туристичного попиту.
8. Вести телефонні переговори, здійснювати прийом та відправлення електронних повідомлень.
9. Реєструвати, обробляти та розсилати кореспонденцію.
10. Працювати в мережі Інтернет.
11. Співпрацювати з туроператорами.
12. Надавати інформацію про туристичні маршрути, тури та програми обслуговування туристів на маршруті.
13. Надавати необхідну інформацію щодо екскурсійних подорожей та програм.
14. Оформляти та видавати технологічну документацію (інформаційний листок, ваучер, путівку, квитки).
15. Оформляти візові анкети.
16. Дотримуватися правил міжособистісного спілкування з клієнтом.
17. Надавати інформацію клієнтам з особливими потребами.
18. Збирати, обробляти, аналізувати довідкові матеріали щодо турів.
19. Користуватися розкладами туристичних подій, ваучерами, туристичними програмами, путівниками, професійними публікаціями, рекламними матеріалами.
20. Працювати з електронною поштою, глобальними та локальними телекомунікаційними системами.
21. Оформляти туристичну документацію: приймати замовлення на туристичний пакет, оформляти договір на туристичне обслуговування, знайомити з умовами договору на туристичне обслуговування, умовами і термінами анулювання, штрафними санкціями, обов’язками та правами сторін, форс-мажорними обставинами.
22. Надавати інформацію щодо оформлення паспортно-візових формальностей, оформлення віз у посольствах або консульствах.
23. Надавати інформацію щодо правил виїзду/в'їзду, санітарних та митних формальностей.
24. Ознайомити з умовами та особливостями використання транспортних документів (квитки).
25. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-перевізниками (авіа-, залізничні, авто, круїзні судна тощо).
26. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг проживання.
27. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг харчування.
28. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками послуг трансферу.
29. Бронювати та оформляти послуги з компаніями-постачальниками екскурсійних послуг.
30. Здійснювати продаж туру,  в тому числі  по-телефону, через мережу Інтернет тощо.
31. Приймати участь в рекламних компаніях, презентаціях, спеціалізованих виставках.
32. Розробляти туристичні рекламні матеріали.
33. Розповсюджувати туристичні рекламні матеріали.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Агент з організації туризму
2.1. При вступі на навчання
Повна загальна середня освіта.
2.2. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або неповна вища освіта (молодший спеціаліст), освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Агент з організації туризму.

 

 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

1. Професія: Адміністратор
2. Кваліфікація: адміністратор (IV рівень НРК)

3. Професійні вимоги
Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створює для них комфортні умови. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультує відвідувачів з питань наявних послуг. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами в приміщеннях і на будівлі. Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролює додержання робітниками підприємства, установи, організації (далі - підприємство) трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.
Стежить за дотриманням нормативних документів, що стосуються адміністрування підприємства. Бере участь у формуванні управлінських рішень підприємства. Бере участь у здійсненні моніторингу ефективності стратегії підприємства. Подає пропозиції керівництву щодо покращення роботи підприємства. Робить замовлення необхідних для роботи ресурсів та контролює їх використання. Бере участь у налагодженні зв’язків з діловими партнерами. Контролює  своєчасне виконання договірних зобов’язань. Бере участь в організації та проведенні презентацій та переговорів. Бере участь у ціноутворенні на товари/продукцію/послуги підприємства. Веде оперативну звітність щодо роботи довіреного підрозділу. Працює над попередженням виникнення конфліктних ситуацій в колективі.

Повинен знати:постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організаційну структуру управління підприємства; права і обов'язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів; асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; основи професійних продажів; принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами; основи естетики, етики, психології та обслуговування відвідувачів; основи економіки, організації праці й управління; основи законодавства про працю.
Основи документознавства і діловедення; основи страхування господарської діяльності підприємства; основи аналітики банківської надійності; правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги
Старший адміністратор: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією адміністратора не менше 1 року або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією адміністратора - не менше 2 років.
Адміністратор: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

  • 04 трав. 2019

Професійна кваліфікація: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії

1. Кваліфікаційна характеристика
Завдання та обов’язки. Виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу. Дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах. Готує та розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет. За завданням керівництва аналізує якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до мережі Інтернет.
Повинен знати: правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення; техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем; порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних; основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем; основи електротехніки; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».
Приклади робіт
1. Встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації.
2. Встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж.
3. Встановлення, налагодження та оновлення драйверів.
4. Тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.
5. Встановлення програм захисту інформації на персональні комп’ютери та локальні системи.
6. Виконання операцій з текстовим редактором, електронною таблицею, базами даних, мультимедійними компонентами.
7. Підготовка матеріалів для сайту та їх розміщення.
8. Форматування різного виду документів.
9. Створення та ведення бази даних. Створення запитів, звітів. Виконання операцій за допомогою програмного забезпечення.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення" ІІ категорії
2.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
2.2. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» ІІ категорії за професією Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

  • 01 трав. 2019

Професійна кваліфікація: електрогазозварник 2-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика
2-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує ручне кисневе різання та різання бензорізальними та газорізальними апаратами стального легковагового і важкого брухту. Виконує ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей. Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну, на переносних стаціонарних та плазморізальних машинах. Прихвачує деталі, вироби конструкцій у всіх просторових положеннях. Готує вироби, вузли та з'єднання під зварювання. Зачищає шви після зварювання та різання. Забезпечує захист зворотної сторони зварного шва в процесі зварювання в захисних газах. Наплавляє прості невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках. Підігріває конструкції і деталі під час правлення. Читає прості креслення. Готує газові балони до роботи. Обслуговує переносні газогенератори.
Повинен знати: загальні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, газозварювальної і газорізальної апаратури, газогенераторів, електрозварювальних автоматів та напівавтоматів, кисневих і ацетиленових балонів, редукувальних приладів і зварювальних, які обслуговує; правила користування паяльниками, редукторами, балонами, які застосовує; ння, правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі, види зварних з'єднань і типи швів; підготовку кромок виробів для зварювання; типи обробок та позначення зварних швів на кресленні; основні властивості електродів, зварювального металу і сплавів, газів та рідин, які застосовує під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;характеристику газового полум'я, габарити брухту за Державним стандартом.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт
1. Баки трансформаторів - підварювання стінок під автоматичне зварювання.
2. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалевих вагонів та вагонів електросекцій – приварювання підсилювальних косинців, напрямних та центрувальних кілець.
3. Балки прокатні - наварювання точок, захоплюючих штабів за розміткою.
4. Башмаки леєрних стояків - різання на кораблі.
5. Бійки і шаблони парових молотів - наплавлення.
6. Болти буксові, колончасті і центрові - наплавлення місць спрацювання.
7. Брухт стальний для шихти - різання.
8. Відливки стальні та чавунні дрібні - усування раковин на місцях, які не обробляються, плавленням.
9. Деталі каркасів бортового тенту - прихвачування та обварювання.
10. Деталі металевих контейнерів - гаряче правлення.
11. Діафрагми рам платформ і металевих напіввагонів - приварювання ребер.
12. Додатки та ливники на стальних відливках товщиною до 300 мм - різання.
13. Жеребейки - зварювання.
14. Заклепки - різання головок.
15. Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання.
16. Кожухи і огорожі, слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - зварювання.
17. Кожухи масляних насосів і фільтрів автомобілів - наплавлення раковин у відливках.
18. Кришки жолобів підвагонного освітлення - зварювання.
19. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання.
20. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля - наплавлення тріщин.
21. Кронштейни для кріплення гірничошахтного устаткування – зварювання
22. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання.
23. Листи кутові внутрішнього і зовнішнього обшивання трамвая - заварювання надрізів.
24. Накладки і підкладки ресорні - зварювання.
25. Опоки дрібні - приварювання вушок.
26. Опоки стальні дрібних розмірів - зварювання вушок.
27. Піддони до верстатів - зварювання.
28. Підсилювачі крил автомобілів - зварювання.
29. Рами баків трансформаторів - зварювання.
30. Рами матраців ліжок, сітки панцерні та ромбічні - зварювання.
31. Труби приймальні - наплавлення запобіжних сіток.
32. Фіксатори гідравлічні механізмів автосамоскидів - зварювання.
33. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли з мало вуглецевих і низьколегованих сталей - напівавтоматичне зварювання на стелажі.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрогазозварник 2-го розряду
2.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
2.2. Після закінченню навчання 
Повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрогазозварник 2-го розряду.

 

Професійна кваліфікація: електрогазозварник 3-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика
3-й розряд 
Завдання та обов'язки. Виконує ручне дугове, плазмове, газове зварювання, автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей та конструкцій вузлів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів та середньої складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із вуглецевих сталей у всіх положеннях шва, крім стельового. Виконує кисневе плазмове прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей із вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах у всіх положеннях зварного шва. Виконує ручне кисневе різання і різання бензорізальними і гасорізальними апаратами на задані розміри з виділенням відходів кольорових металів та зі зберіганням або вирізанням вузлів і частин машин. Виконує ручне дугове повітряне стругання простих і середньої складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Наплавляє раковини та тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності. Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій.
Повинен знати: будову електрозварювальних та плазморізальних машин, газозварювальної апаратури, автоматів, напівавтоматів та пдазмотрона, які обслуговує; вимоги до зварного шва та поверхонь після повітряного стругання; способи підбирання марок електродів залежно від марок сталей; властивості і значення обмазок електродів; будову зварного шва; способи їх випробування і види контролю; правила підготовки деталей і вузлів під зварювання та заварювання; правила підбирання режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів,
режим різання та витрачання газів під час кисневого та газоелектричного різання.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення професійної кваліфікації та стаж роботи за професією електрогазозварника 2 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт
1. Арматура з олов'яних бронз та кременистої латуні під пробний тиск до 1,6 МПа (15,5 атм) - наплавлення дефектів.
2. Барабани бітерні та різальні, передні і задні осі тракторного причепу, дишла і рами комбайна і хедера, шнеки жниварки, гребка і мотовила - зварювання.
3. Боковини, перехідні площадки, підніжки, каркаси та обшивання залізничних вагонів - зварювання.
4. Балансири ресорного підвішування рухомого складу - вирізання за розміткою вручну.
5. Буї і бочки рейдові, артщити і понтони - зварювання.
6. Вали колінчасті двигунів і вали кулачкові автомобілів - заварювання спецсталями дефектів напівоброблених поковок.
7. Вали електричних машин - наплавлення шийок.
8. Глушники - зварювання.
9. Двигуни внутрішнього згоряння (паливна та повітряна системи) - зварювання.
10. Деталі автомобіля (горловина маслонагрівача, картер коробки, кришка картера) - наплавлення дефектів.
11. Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм – вирізання вручну за розміткою.
12. Деталі каркасу кузова вантажних вагонів - зварювання.
13. Деталі кулісного механізму - наплавлення отворів.
14. Диски гальмові бронзові - наплавлення раковин.
15. Додатки, ливники у відливках складної конфігурації товщиною понад 300 мм - різання.
16. Заготовки для ручного або автоматичного електродугового зварювання - різання без скосу.
17. Каркаси для щитів і пультів керування - зварювання.
18. Катки опорні - зварювання.
19. Кожухи складені, котли обігрівання - зварювання.
20. Кожухи еластичних муфт - зварювання.
21. Колодки гальмові вантажних автомобілів, кожухи, піввісі заднього моста - підварювання.
22. Конструкції, вузли, деталі під артустановки - зварювання.
23. Корпуси електричної вибухонебезпечної апаратури - зварювання.
24. Крани вантажопідйомні - наплавлення скатів.
25. Кузови автосамоскидів - зварювання.
26. Кулі газифікаторів латунні (відкриті) - наплавлення.
27. Маточини заднього колеса, задній міст та інші деталі автомобіля - паяння ковкого чавуну.
28. Мости задні автомобілів - наплавлення раковин у відливках.
29. Облицювання радіатора автомобіля - заварювання тріщин.
30. Поплавки регулятора рівня (арматура) - зварювання.
31. Проектори - приварювання до корпусу корабля.
32. Рамки дишел паровоза - наплавлення.
33. Рамки профільні вікна кабін водія - зварювання.
34. Рами пантографів - зварювання.
35. Рами тепловоза - приварювання кондукторів, листів настилу, деталей.
36. Резервуари для непальних рідин і гальмових систем рухомого складу - зварювання.
37. Різці фасонні і штампи прості - зварювання.
38. Сальники валів перегородні - наплавлення корпусу і натискної втулки.
39. Станини верстатів малих розмірів - зварювання.
40. Стояки, бункерні решітки, перехідні площадки, сходи, перила огорожі, настили, обшивка котлів - зварювання.
41. Стики і пази секцій, перегородок палуб, вигородок - автоматичне зварювання на стелажі.
42. Труби вентиляційні - зварювання.
43. Труби газовихлопні мідні - зварювання.
44. Труби димові висотою до 30 м та вентиляційні з листової вуглецевої сталі - зварювання.
45. Труби зв'язні димові в котлах і труби пароперегрівачів - зварювання.
46. Труби загального призначення - різання скосу кромок.
47. Труби гальмової магістралі - зварювання.
48. Трубопроводи безнапірні для води (крім магістральних) - зварювання.
49. Трубопроводи зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та теплофікації - зварювання в цехових умовах.
50. Цистерни автомобільні - автоматичне зварювання.
51. Шестірні - наплавлення зубів.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Електрогазозварник 3-го розряду
2.1. При продовженні навчання 
Повна або базова загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрогазозварник 2-го розряду.
2.2. При підвищенні кваліфікації 
Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрогазозварник 2-го розряду, стаж роботи за професією Електрогазозварник 2-го розряду не менше 1 року.
2.3. Після закінчення навчання 
Повна загальна середня освіта або професійна (професійно-технічна) освіта, професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрогазозварник 3-го розряду.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7212 Контролер зварювальних робіт
2. Кваліфікація – контролер зварювальних робіт 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: 
основні вимоги підготовки до зварювання виробів та вузлів; 
основи технологічних процесів зварювання; вимоги до зварних матеріалів; 
допуски під час зварювання виробів та вузлів, що контролюються;
умовні позначення зварних швів на кресленнях.
Повинен уміти: 
контролювати якість та прийомку складання під зварювання та зварні з'єднання виробів, вузлів та конструкцій з низьковуглецевих сталей; 
чистоту поверхні кромок, перевіряти геометрію кромок шаблоном тощо; 
відповідність вихідних зварних матеріалів технічним умовам: наявність сертифікатів, якість сушіння та прожарювання, чистоту поверхні зварного дроту тощо.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; 
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення підприємницької діяльності, основами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією контролера зварювальних робіт 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Контроль якості, складання під зварювання та контроль зварних з'єднань виробів, вузлів та конструкцій з низьковуглецевих сталей у різних сферах народного господарства.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

  • 01 трав. 2019

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7124 Столяр будівельний
2. Кваліфікація – 2 розряд 
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: 
основні породи та властивості деревини;
способи з’єднання столярних виробів;
способи приготування столярного клею.

Повинен уміти:
виконувати найпростіші столярні роботи:
відбирати та сортувати пиломатеріали;
заготовляти вручну бруски за розмірами для столярних виробів з обстругуванням рубанком, поздовжнім та поперечним розпилюванням;
готувати робочі розчини клеїв.

4. Кваліфікація – 3 розряд

5. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
будову, основні породи та дефекти деревини;
призначення, види і правила поводження з електроінструментом;
призначення, будову деревообробних верстатів, прийоми роботи на них;
способи і прийоми обробки деревини на деревообробних верстатах, електрифікованим і ручним інструментом;
конструкції і технологію виготовлення механізованим способом столярних виробів;
способи і прийоми опорядження столярно-будівельних виробів.

Повинен уміти:
виконувати прості столярні роботи;
обробляти деревину електрифікованим інструментом, вручну і на деревообробних верстатах;
виготовляти і встановлювати прості столярні вироби;
виготовляти вручну й установлювати прямолінійні столярні тяги, прямолінійні поручні простого профілю;
виготовляти прямолінійні заготовки столярних виробів з використанням механізованого інструменту або вручну;
зачищати деталі після механічної обробки;
установлювати накладні віконні і дверні набори з приганянням до місця;
вставляти ущільнювальний шнур у спарені рами;
вирізувати сучки і засмолені місця; 
шліфувати деталі після механічної обробки і готувати їх до опорядження.

6. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу; 
не допускати браку в роботі; 
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

7. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
7.1 При вступі на навчання.
Базова або неповна базова загальна середня освіта.
7.2 Після закінчення навчання.
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією столяра будівельного 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

8.Сфера професійного використання випускника
Будівельна деревообробка і столярні будівельні роботи.

9.Специфічні вимоги
9.1 Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до законодавства. 
9.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
9.3 Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7124 Тесляр 
2. Кваліфікація: тесляр 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основні елементи дерев’яних частин будівель і дерев’яних конструкцій; основні види лісоматеріалів і властивості деревини; способи первинної обробки лісоматеріалів; правила поводження з антисептичними та вогнезахисними сумішами та прийоми покривання ними дерев’яних деталей і конструкцій за допомогою щіток; способи розбирання простих дерев’яних конструкцій та їх очищення; правила переміщення та складання вантажів малої маси; види рулонних і штучних покрівельних матеріалів; способи розбирання простих покриттів з рулонних і штучних матеріалів.

Повинен уміти: виконувати найпростіші теслярські й опалубні роботи; найпростіші роботи під час улаштування рулонних покрівель насухо з пришиванням цвяхами та покрівель зі штучних матеріалів.

4. Кваліфікація: тесляр 3-го розряду
5. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основні породи та дефекти деревини; основи будови електроінструментів; прийоми чистого обстругування лісоматеріалів, обтісування колод, заготовки одиночних паль і одностоякових опор; способи заготовки прямолінійних щитів опалубки і перегородок під штукатурку; способи влаштування дощатих настилів, перегородок, чорнових обшивок та елементів покрівель; способи приготування антисептичних і вогнезахисних сумішей; способи нанесення антисептичних і вогнезахисних сумішей фарбопультами та розпилювачами; основні властивості рулонних і штучних покрівельних матеріалів; способи розмітки простих покрівель і покриття їх рулонними (насухо) і штучними матеріалами; прийоми виконання пиляння деревини ручними механізованими машинами.

Повинен уміти: виконувати прості теслярські й опалубні роботи. Покривати покрівлі простої форми рулонними (насухо) і штучними покрівельними матеріалами.

 6. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу; 
не допускати браку в роботі; 
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт; 
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основами ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

7. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
7.1. При вступі на навчання
Базова або повна загальна середня освіта.
7.2. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією Тесляр 3-го розряду, без вимог до стажу роботи.

8. Сфера професійного використання випускника
Переробна промисловість. Будівельна деревообробка і столярні будівельні роботи (КВЕД-2010; секція – С, клас – 16.23).

9. Специфічні вимоги
9.1.Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
9.2.Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою належністю визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.1993 № 256). 
9.3.Медичні обмеження: згідно з діючим законодавством.

  • 01 трав. 2019

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія - 5122 Кухар
2. Кваліфікація - 3 розряд 
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки картоплі, овочів, грибів, м'яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів і бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх зберігання; способи, методи та форми нарізання овочів і зелені; технологію виготовлення котлетної маси з м'яса, риби та напівфабрикатів з неї; прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску (комплектації) готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію виготовлення, вимоги до якості варених, смажених, запечених овочів, страв з круп, макаронних виробів і бобових, нескладних супів, страв з яєць, прісного тіста, страв з концентратів; організацію робочих місць під час виконання робіт; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств харчування; санітарні правила для підприємств харчування; правила санітарної обробки столового та кухонного посуду, інструментів, інвентарю, їх маркування та використання; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; призначення, зміст та порядок користування нормативно–технологічними документами: Збірником рецептур страв і кулінарних виробів, технологічними картками.

Повинен уміти: проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Здійснювати допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів. Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає вироби. Виготовляти страви з концентратів. Порціонувати (комплектувати), роздавати страви масового попиту.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Діяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі.

7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7412 Пекар
2. Кваліфікація: пекар 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
основи технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів;
тривалість випікання виробів,правила розкладання тістових заготовок на листах, касетах, формах; 
способи визначення готовності тістових заготовок до випікання та якості випечених виробів; 
прийоми первинної обробки сировини, технологію приготування тіста та його обробки для виробів простого асортименту; 
характеристику хлібопекарських печей і правила безпечної експлуатації обслуговуючого устаткування;
способи укладання виробів на лотки, вагонетки, транспортер, основи санітарії та особистої гігієни, поняття про мікроорганізми.

Повинен уміти:
вести процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів під керівництвом пекаря вищої кваліфікації, здійснювати підготовку сировини до виробництва;
замішувати дріжджове тісто;
формувати тістові заготовки;
укладати їх на люльки печі (черінь печі);
змащувати тістові заготовки хліба, батонів, булок;
укладати вироби на лотки, вагонетки;
відбраковувати готові вироби;
транспортувати вагонетки з готовою продукцією;
подавати порожні вагонетки для завантаження, перевіряти стан лотків,змащувати вручну форми для випікання хлібобулочних виробів.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб
5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання 
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією пекар 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6.Сфера професійного використання випускника
Переробна промисловість. Виробництво харчових продуктів.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: після закінчення строку навчання, прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється виконання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України№256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Останні новини

Top
Шаблон скачали с сайта JooMix.org