Методична робота

Валентина Бойко, методист

Методична робота

Важливим напрямком підвищення кваліфікації викладачів, від рівня якої залежить удосконалення навчально-виховного процесу, є методична робота. Саме вона носить безперервний, систематичний характер, тісно пов’язана з проблемами, над якими працює педколектив. Ходом і результатами навчально-виховного процесу; дає можливість організаторам глибоко, протягом певного часу вивчати діяльність і особисті якості викладачів, виявляє недоліки в їхній діяльності і паростки передового педагогічного досвіду. Методична робота дає можливість кожному реально брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, а й у їх плануванні. Все це допомагає скоротити відстань між готовністю педагогів працювати по-новому й результатами їхньої роботи.

Проблема, над якою працює педагогічний колектив Савранського професійно-технічного аграрного училища: "Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання особистісно-зорієнтованої технологій навчання та виховання учнів".

План роботи методичного кабінету
Зміст
1. Аналіз роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік.
2. Удосконалення матеріальної бази кабінету.
3. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.
4. Підвищення фахової та педагогічної майстерності вчителів
5. Індивідуальна робота з вчителями.
6. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
7. Алгоритм методичної роботи.

1. Аналіз роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

Методичний кабінет Савранського професійно-технічного аграрного училища – це організаційна форма науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що охоплює діяльність, спрямовану на підвищення педагогічної майстерності викладачів, з одного боку, і якість навчання учнів – з іншого.
У поточному навчальному році методичний кабінет працював над такою проблемою “Діяльність педагогічного колективу навчального закладу над розвитком творчих та інтелектуальних здібностей учнів”.
Проведена значна робота з оволодіння інноваційними технологіями навчання та впровадження їх у навчально-виховний процес. Удосконалювалась робота над поглибленням знань учнів з теорії і методики навчання та виховання, психології, науково-теоретичної підготовки з дисципліни та методики її викладання. Методична робота була спрямована на освоєння та практичне застосування методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів, формування в них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки, впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.
Подавалася систематична інформація про нові педагогічні технології, методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи.
Значна увага приділялась здійсненню заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України.
Робота викладачів спрямовується на підготовку методичних розробок, навчальних програм.
Для керівництва та координування методичної роботи в училищі створено методичну раду у складі 7-х осіб.
Забезпечувалась активна участь педагогічних працівників у роботі методичних комісій, семінарів-практикумів, шкіл передового педадогічного досвіду , постійно-діючого семінару, наставництва з малодосвідченими учителями.
Випущено інформаційно-методичні бюлетні:
  1. Методичні рекомендації до проведення першого уроку.
  2. Застосуймо це в своїй практиці.
  3. Запрошуємо до розмови і т.п.
Проводились педагогічні читання на тему : “Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес”, методичні декади “Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість” та “Палітра виховних заходів” Здійснювалася змістовна робота з молодими педагогами та малодосвідченими вчителями. Кожен педпрацівник училища протягом року теоретично і практично працював над темою, яка базувалась на загальноучилищній проблемі.
Підсумкова педагогічна рада училища відзначила ефективність роботи методичних комісій Класних керівників (керівник Лебеденко О.П.), загальноосвітніх дисциплін (керівник Денисюк О.Д.), будівельних професій (керівник Булаховський О.М.), операторів комп'ютерного набору (керівник Мерзляк О.М.).
У новому навчальному році методичний кабінет працюватиме над методичним забезпеченням вирішення проблем: “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання особистісно-зорієнтованої технології навчання та виховання учнів” .
З цією метою визначені основні напрями роботи кабінету:
  1. Підвищення педагогічної майстерності викладачів через оптимальну структуру науково-методичної роботи.
  2. Надання методичної допомоги молодим і малодосвідченим викладачам в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.
  3. Розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення освітнього процесу.
  4. Модернізація та удосконалення матеріально-технічної бази кабінету, поповнення його навчально-методичними посібниками, методичними розробками.
  5. Поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України.
  6. Науково-методична робота з вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.
2. Удосконалення матеріальної бази кабінету
№ п,п
Зміст роботи
Термін виконання
1 Поновити оформлення стендів у методичному кабінеті. Відкрити нові рубрики.
До вересня
2 Поновити картотеку педагогічної і методичної літератури Постійно
3 Створити банк інформації щодо освітніх проектів інноваційних технологій До листопада
4 Створити та систематизувати відеотеку зразків проведення занять викладачами училища Січень
5 Підготувати і видати методичні бюлетені Жовтень-травень
6 Оформити методичну виставку для класних керівників з питань підготовки та проведення першого уроку нового навчального року До 24.08.14
7 Експонувати виставку літератури для педагогів із питань самоосвіти Вересень. Доповнювати постійно
8 Поповнювати інформаційно-методичні стенди інформаціями, інструкціями, рекомендаціями, оголошеннями з питань організації навчально-виховного процесу Вересень. Доповнювати постійно
9 Оформити методичні папки з досвіду роботи викладачів До грудня
10 Забезпечення передплати методичної літератури та фахових журналів Листопад

3. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду

№ п/п Зміст роботи
Термін виконання            
1 Вивчити потреби викладачів у підвищенні фахового рівня, мотивації участі педагогічних кадрів у навчально-методичній роботі До листопада                
2 Створити банк даних про передовий педагогічний досвід До жовтня
3 Організувати взаємовідвідування уроків (скласти графік проведення відкритих уроків) До листопада
4 Організувати фестиваль методичних ідей з питань обміну досвідом Лютий
5 Підготувати і видати методичний бюлетень з досвіду використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі (за матеріалами відкритих уроків, проведених у навчальному році) До травня
6 Організувати роботу школи педагогічної майстерності До жовтня
7 Проведення методичної декади "Сучасному уроку - наукову організацію, високу якість" та "Палітра виховних заходів" Лютий-березень
 
4. Підвищення фахової та педагогічної майстерності викладачів

 

№п/п Зміст роботи
Термін виконання
1 Організувати інфомаційно-консультативне обслуговування педагогічних працівників училища Протягом року
2 Систематично проводити оперативні методичні наради з питань організації навчально-виховного процесу, нових технологій викладання предметів, педагогіки, психології Щотижня                   
3 Організувати роботу семінару-практикуму “Формування інноваційної компетентності, інноваційної грамотності, культури та використання інноваційних технологій у педагогічному процесі” Протягом року
4 Продовжити роботу психолого-педагогічного семінару Протягом року
5 Організувати роботу творчої групи викладачів для розробки та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес Протягом року
6 Організувати роботу науково-методичних семінарів з питань підвищення фахової та педагогічної майстерності викладачів Протягом року
7 Організувати іпровести педагогічні читання Січень
8 Організувати проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем навчання та виховання Протягом року
9 Дібрати необхідну літературу з питань підвищення фахової і педагогічної майстерності викладачів, рекомендації до її опрацювання Постійно
10 Організувати індивідуальну роботу з педагогами, які атестуються, допомогти їм у підготовці творчого звіту. (стажування) Постійно
11 Забезпечити неперервність у фаховому зростанні педпрацівників (зв'язок курсової перепідготовки з міжкурсовою діяльністю) Протягом року
12 Надавати методичну допомогу в оформленні та написанні курсових робіт викладачами училища Постійно
13 Організувати роботу школи наставництва (з малодосвідченими педагогами) До жовтня

5. Індивідуальна робота з викладачами

№ п/п
Зміст роботи
Термін виконання
1 Організувати індивідуальні співбесіди з педагогічними працівниками Жовтень-квітень
2 Організувати індивідуальну роботу з педпрацівниками, які атестуються, допомогти їм у підготовці творчого звіту (стажування) Постійно                 
3 Відвідувати уроки у викладачів (згідно з окремим графіком) Постійно
4 Залучити педпрацівників до організації методичної роботи, підготовки семінарів, конференцій і т.п. Постійно
5 Організувати роботу методичних консультацій з питань педагогіки, методики викладання предметів, виховання та психології За окремим графіком
6 Організація самоосвітньої роботи педагогічних працівників До листопада
7 Проведення діагностування інтересів та труднощів педпрацівників у сфері педагогіки, психології та методики навчання учнів До жовтня
 

6. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в училищі

№ п/п
Зміст роботи
Термін виконання
1 Засідання методичної ради Раз на 2 місяці
2 Науково-методичні конференції з узагальнення досвіду роботи Раз на 2-3 роки
3 Конкурс професійної майстерності Раз на рік
4 Конкурс “Кращий навчальний кабінет, класна кімната” Квітень                   
5 Інструктивно-методичні наради Щотижня
6 Засідання МК, творчих груп, проблемних семінарів тощо 4-5 разів на рік
7 Педагогічні читання 1 раз на рік
8 Методична декада Лютий-березень
9 Методичні консультації, співбесіди Щомісяця
10 Ярмарок педагогічних ідей і знахідок Раз на рік
11 Педагогічна рада 4-5 раз на рік
12 Наставництво, стажування Щомісяця
13 Педагогічний консиліум Раз на 3 роки
14 Методичний вернісаж Раз на рік
15 Дебати 2 рази на рік
16 Дидактичні, ділові ігри 2 рази на рік
17 Круглий стіл 2 рази на рік
18 Творчі звіти вчителів 1 раз на рік
19 Методичний аукціон 1 раз на рік
20 Вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій 1 раз на рік
 
7. Алгоритм методичної роботи
 
Місяць 1 тиждень
2 тиждень
3 тиждень
4 тиждень
серпень     1. Співбесіди з головами МК з коригування планів роботи.
2. Коригування замовлення на курси підвищення кваліфікації.
3. Засідання методичної ради.
4. Інструктивно-методична нарада.
- завдання на новий навчальний рік.
5. Випуск методичного бюлетня.
- Методична підготовка та проведення першого уроку нового навчального року.
1. Установчі методичні наради МК.
2. Засідання педагогічної ради.
3. Інструктивно-методична нарада.
- Методичний день .
- Самоосвіта.
4. Вивчення потреб викладачів у підвищенні фахового рівня, мотивації участі педагогічних кадрів у науково-методичній роботі. Діагностика.
вересень 1. Перевірка планів роботи МК, семінарів, творчих груп і та ін..
2. Інструктивно-методична нарада.
- Вимоги до календарного та поурочного планування.
1. Перевірка програм календарних планів гуртків тощо.
2. Інструктивно-методична нарада.
- Положення про курсову підготовку. Вимоги до написання курсової роботи.
3. Робота “Наукової лабораторії невирішених проблем. Введення нових форм та педагогічних технологій в навчально-виховному процесі.
  1. Інструктивно-методична нарада .
- Ознайомлення викладачів із положенням про атестацію, допомога в оформленні документації.
2. Методичні консультації.
жовтень 1. Методоперативна нарада. Рекомендації викладачам щодо самоосвіти. 1. Інструктивно-методична нарада. Про організацію та методику проведення училищних олімпіад.
2. Робота Школи наставництва та педагогічної адаптації малодосвідчених учителів.
1. Засідання атестаційної комісії. Розгляд заяв на атестацію.
2. Методоперативна нарада. Про організацію співбесід з педагогічними працівниками. Узгодження графіка.
3. Конкурс “Кращий навчальний кабінет, класна кімната”.
1. Засідання Школи педагогічної майстерності.
2. Методоперативна нарада.
3. Дебати.
4. Методичні консультації.
листопад 1. Засідання методичних комісій.
2. Педрада.
3. Інструктивно-методична нарада.
- Ознайомлення з новинками методичної літератури.
1. Засідання методичної ради.
2. Співбесіда з учителями.
3. Методична оперативка.
- Про тематичне, поточне оцінювання знань учнів.
1. Засідання психолого-педагогічного семінару.
2. Методична оперативка.
- Про заходи щодо запобігання наркоманії, шкідливих звичок, захворювання на СНІД серед підлітків.
3. Методичні консультації.
 
грудень 1. Методична нарада з головами МК.
- Підготовка до педчитань.
- -Підготовка та проведення підсумкових занять, контрольних робіт.
2. Співбесіди з педагогами, які атестуються.
3. Ділова гра.
1. Організація та проведення тижня педагогічної майстерності “Від творчої особистості – до нових технологій навчання”. Робота Школи педагогічної майстерності.
2. Інструктивно-методична нарада новинок психолого-педагогічної науки.
- Підготовка та проведення Новорічних та Різдвяних свят.
1. Метод-оперативна нарада.
- Про закінчення І семестру. Звіт ро успішність. Виконання програм.
1. Методична оперативка.
- Про роботу під час зимових канікул.
- Про підготовку і організацію ярмарку педагогічних ідей.
2. Робота “Наукової лабораторії невирішених проблем”. Удосконалення форм і методів здійснення нвчально-виховного процесу в училищі.
3. Методичні консультації.
січень   1. Засідання методичної ради.
2. Методична оперативка.
- Аналіз тематичного та семестрового оцінювання. Рівень виконання навчальних програм.
3. Педагогічні читання.
1. Методична оперативка.
- Про підсумки роботи під час зимових канікул.
- Організований початок ІІ семестру.
2. Ярмарка педагогічних ідей.
3. Засідання МК.
1. Методична оперативка.
- Про проведення методичної декади та узгодження графіка відкритих уроків та виховних заходів.
2. Науково-практична конференція “Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій.
3. Методичні консультації.
лютий 1. Педагогічна рада.
2. Робота наукової лабораторії невирішних проблем. Експериментальна апробація нових технологій навчання та виховання. Підготовка до методичної декади.
1. Засідання психолого-педагогічного семінару. “Розвиток творчого потенціалу викладача”.
2. Методичний аукціон.
1. Методична оперативка.
- Про оформлення документації післякурсової роботи.
- Про організацію і проведення заходів до святкування Шевченківських днів.
2. Робота школи наставництва та професійної адаптації малодосвідчених педагогів.
1. Методична декада “ Сучасному уроку – наукову організацію високу якість” та “Палітра виховних заходів”.
2. Методична оперативка .
- Ознайомлення з нормативними документами.
3. Методичні консультації.
березень 1. Методична декада.
- “Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість та “Палітра виховних заходів”.
2. Засідання педагогічної ради.
1. Засідання атестаційної комісі. 1. Робота школи наставництвта професійної адаптації малодосвідчених вчителів.
2. Творчі звіти педагогів,що атестуються.
3. Засідання школи педагогічної майстерності.
1. Засідання методичної ради.
2. Засідання МО.
3. Методичний вернісаж.
4. Методична оперативка.
- Про проведення екологічного виховання.
5. Методичні консультації.
квітень 1. Дебати.
2. Методична оперативка.
- Про оформлення документів учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації, за станом здоров’я.
1. Методична оперативка
2. Засідання педегогічної ради.
1. Круглий стіл.
2. Методична оперативка
- Про роботу в літньому оздоровчому таборі. Редагування списків учнів, які відвідуватимуть оздоровчий табір.
1. Методична оперативка.
2. Засідання психолого – педагогічного семінару.
3. Методичні консультації.
травень 1. Методична оперативка.
- Доведення тематики та розкладу навчальної практики.
- Ознайомлення з графіком чергування під час ДПА.
1. Ділова гра.
2. Методична оперативка.
- Про ведення училищної документації (журнали, особові справи, протоколи ДПА) звіт про успішність. Виконання програми.
1. Методична оперативка. 1. Методична оперативка.
- Методичні вказівки до організації та проведення навчальної практики, ДПА.
2. Засідання педагогічної ради.

 

 

Друк