Звіт про методичну роботу в ДНЗ "Савранське професійно-технічне аграрне училище" за 2013-2014 навчальний рік

Методист Валентина Бойко

   За минулий навчальний рік методичний кабінет Савранського ПТАУ разом з педагогічними працівниками продовжував працювати над методичною проблемою «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання особистісно-зорієнтованої технології навчання та виховання учнів».
   У своїй діяльності методичний кабінет ПТНЗ спрямовував свою роботу на виконання завдань головних законодавчих актів в освіті: Національної доктрини розвитку освіти України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентує та регулює освітній процес.
   Здійснюється методична робота у закладі згідно з єдиним планом, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методичних та методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу навчального закладу.
Основним змістом методичної роботи в училищі є:
- Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального закладу.
- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання.
- Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників через різноманітні форми методичної роботи.
- Забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів.
- Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій.
- Пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та виховання учнівської молоді.
- Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази.
- Залучення педагогів до експериментально-дослідницької роботи.
- Атестація педагогічних працівників.
    Основною метою методичної роботи у навчальному закладі є забезпечення умов систематичної колективної, групової та індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх фахового та методичного рівнів та на психолого-педагогічну підготовку педагогів.
    Навчальний заклад намагається постійно оновлювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію навчально-виховного процесу.
    Уся методична робота заснована на таких принципах: науковості, системності, конкретності, творчості. В основі методичної діяльності лежать такі основні підходи: проблемно-діагностичний, організація та управління успіхом, проектування, індивідуалізація управлінських дій.
    Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради, науково-методичної ради та через діяльність методичних комісій.
    Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені терміни. Розглядаються всі заплановані питання та приймаються рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. Педагогічна рада училища визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (zvit_metod_robota_2014.doc)Скачати повний варіант звіту про методичну роботуФайл в форматі .doc1711 Кб

Друк