Звіт про роботу "Школи молодого викладача" за 2013-2014 навчальний рік

Методист Валентина Бойко

Робота «Школи молодого викладача» в 2013-2014 н.р. була направлена на адаптацію молодих спеціалістів у викладацькому та учнівському колективах, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих викладачів, удосконалення форм, методів і прийомів організації й здійснення навчально-виховної діяльності викладача.
Робота школи розпочинається зі створення наказу про закріплення за молодими працівниками досвідчених педагогів.В нашій ШМВ навчалось 4 молодих спеціалісти:

  • Шпитко Н.П. – викладач англійської мови –наставник – Дереновська О.П.;
  • Мерзляк В.О. – викладач інформаційних технологій - - наставник Мерзляк О.М.;
  • Булаховський С.О. – викладач креслення – наставник – Лебеденко О.П.;
  • Терпан С.М. – керівник гурткової роботи – наставник – Денисюк О.Д..


   На початку навчального року був складений план роботи школи молодого викладача на навчальний рік. Згідно плану проводились семінарські, практичні, аналітичні заняття, діагностування та анкетування вчителів-початківців.
У бесіді і шляхом анкетування з молодими викладачами було з*ясовано їхні нахили, бажання, інтереси. Ознайомили початківців з обладнанням методкабінету, матеріалами училищної бібліотеки, з майбутніми колегами, разом із класними керівниками дали стислу характеристику класів, у яких їм доведеться працювати.
Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних завдань:

  • набуття практичних навичок;
  • уміння застосовувати теоретичні знання, набуті у ВНЗ, конкретно на практиці;
  • набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;
  • засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового педагогічного досвіду;
  • використання сучасних засобів навчання, нетрадиційних форм і методів, нових педагогічних технологій.


   На першому засіданні школи молодого викладача, який традиційно проходить на початку вересня, ми ознайомили початківців з плануючою документацією викладача, правилами ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, із загальними вимогами до уроку, типами, структурою уроків, раціональним використанням навчального часу та формами контролю навчальних досягнень учнів.
Протягом вересня-жовтня молоді викладачі відвідували уроки у досвідчених педагогів, де набирались практичного досвіду роботи з учнями.

 

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:
Скачати цей файл (2014_zvit_molodi_spec.doc)Скачати повну версію звіту "Про роботу школи молодого викладача"Файл в форматі .doc1479 Кб

Друк