Аналіз методичної роботи за підсумками роботи І семестру 2014-2015 н.р.

  Заступник директора з НМР  Інна Слободянюк

    Відповідно до  Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту», на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами, відповідно до річного плану роботи училища  на 2014-2015  навчальний рік, затвердженого на педагогічній раді , з метою подальшого вдосконалення методичної роботи по училищу було видано наказ № 65/3  від 01 вересня 2014 року  «Про організацію методичної роботи  з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р.».
     Аналіз підсумків  І семестру 2014-2015 навчального року показав, що педагогічний колектив училища в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року, в справі навчання і виховання дітей.
     В цілому рівень педагогічної майстерності педагогічних працівників помітно виріс, в цьому відіграла значну роль система методичної роботи.
В 2014 – 2015 навчальному році розпочата робота над науково-методичною проблемою: «Оновлення змісту  профтехосвіти через впровадження  державних стандартів нового покоління з конкретних професій, сучасних  виробничих, педагогічних, комп’ютерних технологій, демократизацію навчально-виховного процесу».
   З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в училищі  створена методична рада, до складу якої ввійшли директор училища, заступники директора, голови МК та інші, всього 11 осіб.
   Забезпечувалась активна участь педагогічних працівників у роботі методичних комісій, семінарів, школи  передового педадогічного досвіду ,  наставництва з малодосвідченими  педпрацівниками.
   Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів, інших методичних заходів.
Протягом  І семестру 2014-2015 навчального року методистом навчального  закладу Бойко В.Г. випущено ряд інформаційно-методичних  бюлетенів, а саме:

 • Методичні рекомендації для викладачів інформатики, інформаційних технологій та педагогічних працівників інфраструктурного напрямку (серпень 2014 року);
 • Рекомендації викладачам природничо-математичних дисциплін (серпень 2014 року);
 •  Методичні рекомендації щодо вивчення англійської мови у 2014-2015 н.р. (серпень 2014 року);
 • Рекомендації щодо викладання української мови та літератури (серпень 2014 року);
 • Рекомендації  для педагогічних працівників будівельного напряму (серпень 2014 року);
 • Методичні рекомендації для викладачів всесвітньої історії та історії України (серпень 2014 року);
 • Методичні рекомендації бібліотекарям професійно-технічних навчальних закладів (серпень 2014 року);
 • Попередження суїцидальної  поведінки у дітей (вересень 2014 року);
 • Поради молодому викладачеві (вересень 2014 року);
 • На допомогу майстру виробничого навчання ПТНЗ (жовтень 2014 року);
 • Завтра урок. І творити його треба так, як митець творить вірші чи музику (листопад 2014 року);
 • Проектні технології у навчальному процесі ПТНЗ (грудень 2014 року).

   Методистом училища   розроблені та затвердженні  графіки проведення відкритих уроків та проведення предметних тижнів і тижнів із професій. Кожен педагогічний працівник обов’язково дає по одному відкритому уроку із заздалегідь запланованої конкретної теми.  Педпрацівники, які атестуються, проводять по декілька  відкритих уроків. Проведення предметних тижнів та тижнів професій носить системний характер, постійно проводяться за затвердженим директором навчального закладу графіком. Більшість відкритих уроків проводяться з використанням комп’ютерних технологій, активних форм та методів викладання.  Матеріали відкритих уроків та предметних тижнів  обговорюються на засіданнях МК, розміщуються на веб-сайті училища.
Так, в І семестрі 2014-2015 н.р. провели відкриті уроки:

 • викладач української мови та літератури  Сабадаш Л.П.;
 • викладач фізики Денисюк О.Д.;
 •  викладач спецдисциплін Кордюк В.В.;
 • викладач  зарубіжної літератури Бойко В.Г. (з художньої культури);
 • старший майстер Кашперський В.А. (з предмету Охорона праці);
 • викладач історії Лебеденко О.П.

  У навчальному закладі працює п»ять  методичних комісій: викладачів  загальноосвітніх дисциплін, викладачів ОКН, МК  класних керівників, МК будівельних професій, МК професії кухарів. Засідання МК проводяться регулярно, де розглядається цілий ряд питань: обговорення та затвердження тематичних планів, організація роботи з відстаючими та здібними учнями, проведення відкритих уроків і предметних тижнів, аналіз вхідних зрізів та директорських контрольних робіт, про звіти викладачів та майстрів, про роботу над загальноучилищною та індивідуальною науково-методичною проблемною темою, про вивчення і використання в навчально-виховному процесі інноваційних  педагогічних і виробничих технологій, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та ін.     
    В училищі працює «Школа передового педагогічного досвіду». Керівником школи передового педагогічного досвіду  є викладач спеціальних дисциплін  Мерзляк Олександр Михайлович.  Школа передового педагогічного досвіду працює з постійним складом слухачів  за певним навчальним планом і розкладом занять протягом навчального року.
    Протягом  І семестру  активізувала свою роботу «Школа молодого викладача» , керівник заступник директора з навчально-виховної роботи Дереновська О.П. Робота «Школи молодого викладача»  направлена на адаптацію молодих спеціалістів у викладацькому  та учнівському колективах, попередження найбільш серйозних недоліків у професійній діяльності молодих викладачів, удосконалення форм, методів і прийомів організації  й здійснення навчально-виховної діяльності викладача. В нашій ШМВ навчається  4 молодих  спеціалісти:

 • Шпитко Н.П. – викладач англійської  мови –наставник – Дереновська О.П.;
 • Мерзляк В.О. – викладач   інформаційних технологій-наставник Мерзляк О.М.;
 • Булаховський С.О. – викладач креслення – наставник – Лебеденко О.П.;
 • Терпан С.М. – керівник гурткової роботи – наставник – Денисюк О.Д .

   Програмою передбачається надання допомоги по вивченню програм, у тематичному та поурочному плануванні, взаємовідвідування уроків молодого викладача і наставника, надання всебічної  методичної допомоги.
    З метою контролю, надання методичної допомоги та вивчення методики викладання адміністрація навчального закладу  відвідує заняття викладачів та майстрів в/н. В ході відвідування обов’язково ставиться мета: перевірити ефективність використання дидактичних матеріалів, використання міжпредметних зв’язків, самостійна робота учнів, використання педагогіки співробітництва, використання комп’ютерних технологій та ін. Кожен урок аналізується, даються певні методичні рекомендації.    
   З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації   складається перспективний план курсової перепідготовки педпрацівників. На його основі на кожен навчальний рік складається план курсової перепідготовки і подається заявка до НМЦ ПТО у Одеській області.  
Така організація методичної роботи  позитивно впливає на  якість навчального процесу та на діяльність  педпрацівників.
    Відповідно до плану-гафіку Одеського методичного центру та наказу по училищу  в листопаді 2014-2015 н.р. викладачі спецдисциплін та майстри в/н  пройшли ІІІ етап (залікова сесія) проведення курсів підвищення кваліфікації на базі нашого училища (курсову перепідготовку проводив Інститут післядипломної овіти інженерно-педагогічних працівників (м.Донецьк) Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук україни).  Всі педпрацівники отримали  свідоцтва про підвищення кваліфікації.
    Відповідно до Типового Положення “Про атестацію педагогічних працівників”, затвердженого МОН України та на підставі поданих заяв у 2014-2015 навчальному році будуть атестуватися 7 педпрацівників, з них: двоє викладачів (Денисюк О.Д. та Лелюк О.П.) виявили бажання  підтвердити свою кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», Кордюк В.В. претендує  на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», Бондаренко В.В. – претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії», 3 майстра в/н (Франчук А.С., Березовський С.В. та Мостовий В.А.) виявили бажання підтвердити свою відповідність займаній посаді.  Створено атестаційну комісію , затверджено план-графік атестації педагогічних працівників на 2014-2015 н.р. Атестаційною комісією вивчається професійна діяльність педпрацівників які атестуються. Педпрацівники протягом атестаційного періоду виступають зі звітами на методичних комісіях, беруть участь у педагогічних читаннях, засіданнях педагогічних рад, тощо. Так на педраді в листопаді з доповіддю виступив викладач спецдисциплін Лелюк О.П., в січні в  педлчитанні взяли активну участь Денисюк О.Д., Бондаренко В.В. та Кордюк В.В. Провели відкриті уроки Денисюк О.Д., Кордюк В.В. На високому рівні викладач фізичної культури Бондаренко В.В. провів захід до Дня Захисника Вітчизни.
Відповідно до плану роботи училища  впродовж І семестру  в училищі на належному рівні проходили предметні тижні з української мови та літератури, правових знань, охорони праці, предмету «Захист Вітчизни» .  Їх головна мета - зацікавити учнів у вивченні предметів, зробити навчання більш розмаїтим, відкрити нові точки зору та нетрадиційні підходи у вивченні навчальних дисциплін, а також показати тісний зв'язок вивченого в училищі з життям людини. При проведенні методичних тижнів організаторами  враховувались основні завдання оновлення професійно-технічної освіти, впровадження в практику нового Державного стандарту, психолого-педагогічних інновацій як необхідної умови реалізації програми особистісно-орієнтованого навчання і виховання.
За результатами проведення   предметних тижнів віипусклися   Методичні вісники, де висвітлювались всі матеріали по проведенню предметного тижня (наказ, виховний захід, відкриті уроки, засідання круглих столів, виставки, конкурси,  тощо).                                                    
    Проводилась робота з обдарованою молоддю. На початку року в училищі з метою виявлення талановитих дітей сплановано роботу з обдарованими учнями. Кожним викладачем розроблено індивідуальні плани занять з обдарованими учнями та графіки консультацій.
Так,  протягом листопада  в училищі  пройшов I етап  У Міжнародного  мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь  30 учні І-ІІІ курсів. Переможцем та учасником обласного конкурсу стала учениця ІІ курсу групи №1 Олініченко Марина.        
     У листопаді  також відбувся IІ етап  ХУ Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика , де знову стала переможцем Олініченко Марина.
В подальшому  викладачам  необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, урізноманітнювати форми проведення засідань методичних комісій.
    Отже, слід зазначити, що методична робота у 2014-2015 н.р. проводилася на достатньому рівні.

Друк