На навчання за професією "4221 Агент з організації туризму; 4222 Адміністратор" приймаються учні на базі повної загальної середньої освіти.
   Випускники навчального закладу отримують диплом кваліфікованого робітника за кваліфікацією:
Агент з організації туризму;
Адміністратор.

 Рівень освіти: другий
Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка.
Форма навчання: денна.
Строк навчання: 1 рік 3 місяці . Навчання за рахунок бюджету.

  Теоретичне та практичне навчання проводиться на базі Навчально-практичного центру туризму, який створено в 2020 році за кошти обласного бюджету та спеціального фонду нашого навчального закладу. Центр має сучасні кабінети професійно-теоретичної підготовки, майстерні та лабораторії, що оснащені сучасним обладнанням, комп’ютерною та мультимедійною технікою.

  Навчально-практичний центр туризму об’єднує навчальні класи, лабораторії. Учні зможуть отримувати теоретичні знання, а також відпрацьовувати практичні навики за різними видами робіт.

   Північний центр професійної освіти прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби у навчанні та потребу роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах, які відповідають сучасним вимогам.

   Наявність сучасного навчально-практичного центру туризму, дає змогу впроваджувати у навчальний процес сучасні технології; здійснювати підготовку кваліфікованих робітників у відповідності до сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти та потреби ринку праці; організовувати стажування викладачів професійної підготовки та майстрів виробничого навчання; здійснювати професійне навчання незайнятого населення.


Інформація для учнів