Звіт директора ДНЗ "Савранське професійно-технічне аграрне училище" про роботу за 2013-2014 навчальний рік

   За період роботи з 01.09.2013 року по теперішній час на посаді директора ДНЗ "Савранське професійно-технічне аграрне училище" організовувала власну діяльність та трудового колективу, функціонування училища в цілому відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, керувалася Законами України, постановами Кабінету міністрів України, Положенням про професійно-технічний заклад тощо.
   З метою якісного забезпечення навчально-виховного процесу в училищі організацію діяльності училища здійснювала відповідно до плану роботи Савранського ПТАУ та планів роботи структурних підрозділів.
Забезпечувалась і вдосконалювалась організація виробничого навчання та виробничої практики, з цією метою було укладено угоди з фізичними та юридичними особами. За сприянням батьківського комітету та коштів ,які училище заробило внаслідок надання послуг населенню, заробленими училищем під час виробничої практики створена матеріальна база для відкриття нової професії «кухар;пекар». Внаслідок копіткої роботи колективу щодо забезпечення матеріальної бази та налагодження співпраці з роботодавцями училище отримало ліцензію на надання освітніх послуг за професією «кухар;пекар» і 1 вересня 45 учнів приступили до навчання. Відремонтовано харчоблок Їдальні, за рахунок технічних приміщень створено новий малий зал їдальні, проведено ремонт у кімнаті для миття посуду, закуплено новий посуд для учнів, які харчуються у їдальні, закуплено 100 нових стільців у їдальню на суму 15000 грн., відремонтовано дах столярної майстерні, створено кімнату медичної допомоги у гуртожитку, придбано нові меблі в медичну кімнату, придбано 10 ліжок у кімнати гуртожитку на суму 7500 грн, на теперішній час у гуртожитку проводиться капітальний ремонт кімнат для проживання учнів силами працівників училища,придбано 7 комп’ютерів і встановлено у гуртожитку з підключенням до інтернет мережі, закуплено метал та виготовлено учнями училища металевий паркан, Відремонтовано котельню для опалювання приміщень училища , а також придбано та встановлено новий опалювальний котел, придбано 20 кубів ділової деревини. Оформлено свідоцтво на право власності на нерухоме майно на 2 комплекси по вул. Леніна, 28 та присвоєно кадастровий номер на земельну ділянку 92.4 га. і відведення земельної ділянки у постійне користування за адресою вул. Леніна,28.
Зі спеціального рахунку 10000 грн. було оплачено за послуги за подачу електроенергії.
В училищі відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати, стипендії, за комунальні послуги, дотримуються строки виплати заробітної плати та стипендії, встановлені колективним договором.
 
   Силами колективу із числа майстрів в/н проведено ремонт теплопостачання в Їдальню,в лабораторії кухарів обладнано теплу підлогу.
Побудовано внутрішні туалети в навчальному корпусі
З метою забезпечення розвитку навчально-матеріальної бази навчальних майстерень у майстерні електрогазозварювання обладнано освітлення робочих місць, на разі ведеться капітальний ремонт кімнати інструктажів з охорони праці електрогазозварювання.
Протягом звітного періоду постійно проводила цілеспрямовану роботу направлену на отримання позабюджетних та спонсорських коштів.
Успішним було налагодження співпраці з роботодавцями, керівниками промислових та аграрних підприємств, районним центром зайнятості, управлінням МВС в Савранському районі та ін.
Було проведено багато виховних заходів та заходів методичного характеру,учні та педагоги брали участь у всіх конкурсах та олімпіадах як обласного рівня так і районного.
Постійно намагалася формувати позитивний імідж училища, престижність робітничих професій через засоби масової інформації (у районній газеті "Сільські новини" надруковано 4 статті про успіхи та досягнення учнів та працівників училища).
Для забезпечення здорового морально-психологічного клімату в учнівському та трудовому колективі застосувала технологію створення успіху. Спільно і завдяки творчому і сильному, працездатному колективу працівників училища було зроблено вищевказаний об'єм робіт і отримано позитивні зрушення.

Директор ДНЗ "Савранське професійно-технічне аграрне училище"                Я.Б. Жирун

Друк