Інформація що до надходженя та використання коштів загального фонду бюджету ДНЗ "Савранське ПТАУ" за 2017 рік

Станом на 01.01.2018 року
 Код економічної класифікації видатків  Затверджено на 2017 рік, тис. грн.  Використано тис. грн. Напрямки використання
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам)  3446,6 3446,6  
 2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу)  1520,4 1520,4  
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар)  32,4 32,4  
 2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали)  3,0  3,0  
 2230 (Продукти харчування)  654,7 654,7  
 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)  106,0 106,1  
 2250 (Видатки на відрядження) 5,7 5,7  
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) 528,7 528,7  
2280 (Лослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)      
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню) 1235,4 1235,4  
2800 (Інші поточні видатки (оплата податків, шрафів, пені і т.д.))      
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція)      
Всього 7532,9 7532,9  

Друк