Інформація що до власних надходжень та напрямів іх використання ДНЗ "Савранське ПТАУ" за 2017 рік

Станом на 01.01.2018 року  
Кошти, що надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами за їх основною діяльністю
 Надійшло, тис. грн. Використано 
 Сума, тис. грн.  Напрямки використання
 672,7 539,4  В тому числі:
заробітна плата - 52,1
поточний ремонт - 243,3
продукти харчування - 175,0
послуги зв'язку - 14,5
видатки на відрядження - 18,3
оплата електроенергії - 8,2
податки - 6,7
основні засоби - 21,4
(втому числі котел низького тиску - 16,3,
пила торцева - 5,1)

Друк