На навчання за професією "5122 Кухар; 7412 Пекар" приймаються учні на базі базової загальної середньої освіти. Одночасно з навчанням за професією учні отримують повну загальну середню освіту.

   Випускники навчального закладу отримують диплом кваліфікованого робітника за кваліфікацією:
Кухар, кваліфікація четвертий розряд;
Пекар, кваліфікація другий розряд.

Рівень освіти: другий.
Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка.
Форма навчання: денна.
Строк навчання: 3 роки 2 місяці . Навчання за рахунок бюджету.

   Теоретичне та практичне навчання проводиться на базі Навчально-практичного центру харчових технологій, який створено в 2020 році за кошти обласного бюджету та спеціального фонду нашого навчального закладу. Центр має сучасні кабінети професійно-теоретичної підготовки, майстерні та лабораторії, що оснащені сучасним обладнанням, комп’ютерною та мультимедійною технікою.

   Навчально-практичний центр харчових технологій об’єднує навчальні класи, лабораторії, пекарню і кафе. Учні зможуть отримувати теоретичні знання, а також відпрацьовувати практичні навики за різними видами робіт.

   Північний центр професійної освіти прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби у навчанні та потребу роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах, які відповідають сучасним вимогам.

   Наявність сучасного навчально-практичного центру харчових технологій, дає змогу впроваджувати у навчальний процес сучасні технології; здійснювати підготовку кваліфікованих робітників у відповідності до сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти та потреби ринку праці; організовувати стажування викладачів професійної підготовки та майстрів виробничого навчання; здійснювати професійне навчання незайнятого населення.