На навчання за професією "7124 Столяр будівельний; 7124 Тесляр" приймаються учні на базі базової загальної середньої освіти. Одночасно з навчанням за професією учні отримують повну загальну середню освіту.

Випускники навчального закладу отримують диплом кваліфікованого робітника за кваліфікацією:
Cтоляр будівельний, кваліфікація четвертий розряд
Тесляра, кваліфікація другий розряд. 

Рівень освіти : другий.
Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка.
Форма навчання: денна.
Строк навчання: 3 роки. Навчання за рахунок бюджету.

   Теоретичне та практичне навчання проводиться на базі Навчально-практичного центру деревообробних технологій, який створено в 2021 році за кошти обласного бюджету та спеціального фонду нашого навчального закладу. Центр має сучасні кабінети професійно-теоретичної підготовки, майстерні та лабораторії, що оснащені сучасним обладнанням, комп’ютерною та мультимедійною технікою.

   Навчально-практичний центр деревообробних технологій об’єднує чотири умовних зони за кожним із напрямів підготовки. Учні зможуть отримувати теоретичні знання, а також відпрацьовувати практичні навики за різними видами робіт у майстерні ручної обробки деревини, вивчати основи програмування на станках з числовим програмним управлінням та працювати безпосередньо у цеху механічної обробки деревини.

   Північний центр професійної освіти прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби у навчанні та потребу роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах, які відповідають сучасним вимогам.

   Наявність сучасного навчально-практичного центру деревообробних технологій, дає змогу впроваджувати у навчальний процес сучасні технології; здійснювати підготовку кваліфікованих робітників у відповідності до сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти та потреби ринку праці; організовувати стажування викладачів професійної підготовки та майстрів виробничого навчання; здійснювати професійне навчання незайнятого населення.