На навчання за професією "4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення" приймаються учні на базі базової загальної середньої освіти. Одночасно з навчанням за професією учні отримують повну загальну середню освіту.

   Випускники навчального закладу отримують диплом кваліфікованого робітника за кваліфікацією:
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення першої категорії.

Рівень освіти: другий
Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка.
Форма навчання: денна.
Строк навчання: 3 роки. Навчання за рахунок бюджету.

   Теоретичне та практичне навчання проводиться в навчальних класах та комп'ютерних лабораторіях нашого навчального закладу, що має сучасні кабінети професійно-теоретичної підготовки, комп'ютерні класи та лабораторії, що оснащені сучасним обладнанням, комп’ютерною та мультимедійною технікою.

   Північний центр професійної освіти прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні потреби у навчанні та потребу роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах, які відповідають сучасним вимогам.